اعضای گروه هم اندیشی هنر

 

1- آقای دکتر امین طاهری (تئاتر) رئیس کار گروه

2- آقای ابوالفضل عمادآبادی (مسئول کانون هنر موسسه و دبیر کارگروه)

3- خانم نرگس کشاورز (بخش صنایع دستی)

4- آقای مجتبی اسدی (بخش هنرهای تجسمی/ طراح و گرافیست و نقاش)

5- آقای حسین تاج آبادی (خوشنویس)

6- آقای احمد علی جهانشاهی (خوشنویس)

7- آقای مظفر فرزین ابراهیمی (موسیقی)

8- خانم فرزانه ایران نژاد (شاعر و نویسنده)

9- خانم مژده خدامی (شاعر)

10- رضا مسلمی زاده (هنرهای نمایشی )

Template Design:Dima Group

Back to Top